Ĺ tvrtok | 19.07.18 | Meniny má: Dušana  
 
       
      Vaše názory, postrehy a pripomienky:
   
Stránka venovaná rodičom
s malými deťmi
   
   
     
 
           
     
  DOJČENIE
Informácie o dojčení
Bližšie informácie tu
 
 
  VÝVIN REČI
Máte pochybnosti o vývine reči
vášho dieťaťa?
Bližšie informácie tu
 
 
  ANKETA
Používate umelé mlieka?
Áno
Často
Nepravidelne
Nie

 

  PODPORA RODINÁM
Príspevky, podpora, pomoc,
rodinné dávky...
Bližšie informácie tu
 
 
  POMOC DEŤOM
Pômôžte iným deťom a
odovzdajte svoje prebytočné
materské mlieko.
Bližšie informácie tu
 
 
  POMOC RODINÁM
Adresár katolíckej charity
na pomoc rodinám v núdzi.
Na stiahnutie tu
 
 
  KRÍZOVÉ LINKY
Užitočné kontakty v prípade
potreby
Bližšie informácie tu
 
 
DETSKÉ PASY
Dieťa do pät rokov musí byť zapísané v  pase rodiča, s ktorým cestuje. Ak cestuje s niekým iným, musí mať vlastný pas. Pas má platnosť dva roky. Dieťa od 5 rokov do 13 rokov musí mať vlastný pas. Pas má platnosť 5 rokov. Deti nad 13 rokov dostanú vlastný pas, ktorý má 10 ročnú platnosť ako dospelí.
Ak rodičia chcú, ich dieťa môže mať svoj vlastný pas hneď po narodení.
Untitled Document
 
Materské centrá
 
     
 


Rodičia na materskej a rodičovskej dovolenke môžu navštíviť niektoré materské centrum ako spestrenie programu svojho stereotypmi nabitého dňa.

Čo je to materské centrum (MC)?
Je to občianske združenie, ktoré založili najmä ženy na materskej dovolenke, aby vytvorili priestor na neformálne stretávanie sa rodičov s podobnými radosťami a starosťami. Majú deti vo veku od 0 do 3 rokov, samozrejme vítané sú aj staršie deti. Priestor a hračky sú obyčajne zamerané pre deti do max. 6 rokov. Je to priestor hlavne pre deti tejto vekovej kategórie, je to častokrát ich prvý kontakt s rovesníkmi. Zakladateľky sú zároveň ma-nažérkami MC, tvoria program pre rodičov, aj pre deti, komunikujú so samosprávou a zabezpečujú chod centra. Priestory tvorí väčšinou herňa (alebo niekoľko herní), kuchynka s vybavením, prípadne miestnosť na školenie, kurzy a pod. Záleží to od toho, aké veľké priestory sa podarilo nájsť. Po príchode zaplatíte vstupné, potom sa môžete voľne pohybovať v priestoroch MC a môžete sa prípadne zúčastniť aktuálneho programu. Za deti sú zodpovední rodičia, nie je to miesto, kde deti „odovzdáte“ opatrovateľke.

V MC rodičia trávia čas spolu so svojimi deťmi.

Predpoklady vzniku MC v obci, meste, komunite
Potreba miesta, kde by sa mohli rodičia na rodičovskej dovolenke so svojimi deťmi stretávať, zmysluplne tráviť čas, hlavne v nepriaznivom počasí. Nadšenie a entuziazmus niekoľkých dobro-voľníkov, ktorí venujú svoj voľný čas a energiu hľadaniu voľných priestorov, ich vybaveniu a tvorbe programu dostatočne atraktívneho, aby zabezpečili návštevnosť MC. Podstatnou je otázka fi nančnej udržateľnosti projektu MC a ústretovosť zo strany starostu a miestneho zastupiteľstva, ktorí podporujú a vítajú myšlienku takéhoto cen-tra. Keďže v súčasnosti neexistuje alternatíva za-riadení pre túto sociálnu skupinu (rodičia, hlavne ženy na MD a rodičovskej dovolenke a ich deti vo veku 0 až 3, resp. 6 rokov), podpora môže byť materiálno - finančná (prostriedky z obecného rozpočtu, prenájom priestorov za symbolickú cenu, zakúpenie potrebného zariadenia a pomôcok a pod.), alebo iná (propagácia centra v miestnych masmédiách, partnerstvo v projektoch a pod.)

Aktivity v MC Pre deti: stabilný program predstavujú rôzne hudobno - pohybové, výtvarné, dramatické alebo telovýchovné dopoludnia, ktoré vedú zvyčajne mamičky - amatérky ako svoj dobrovoľnícky príspevok, práca v prospech iných. Alebo tieto činnosti zabezpečuje MC z radov profesionálov, záleží to od dopytu a možnosti konkrétnych návštevníkov konkrétneho MC. Obľúbené bývajú detské jazykové kurzy, v niektorých MC vznikajú projekty postupnej adaptácie detí na prostredie MŠ vedené profesionálmi.

Nepravidelné aktivity pre deti: dielne s aktuálnou tematikou (k Vianociam, Veľkej noci, fašiangom...), karneval, MDD, Mikuláš a pod. Opäť individuálne – záleží od aktivistiek jednotlivých MC.

Pre rodičov - pravidelné: jazykové kurzy, zdra-votné a iné cvičenie, predpôrodná prípravanepravidelné: napr. burzy detského ošatenia, hračiek a športových potrieb, prednášky s rôznymi odborníkmi na detský vývin, príp. prednášky na inú aktuálnu tému, stretnutia so zaujímavými ľuďmi, psychologické, pedagogické, logopedické, ekonomické, sociálno - právne poradenstvo...(tieto aktivity uvádzame iba ako príklad možností, každé MC je individuálne svojím špecifi ckým zameraním).
 

 
     
 
Kto môže prísť do MC a kedy?
 
 
Prísť môže ktokoľvek - rodičia, starí rodičia, priatelia s deťmi alebo aj bez detí. Deti sa prídu zahrať do herne vybavenej hračkami inými, ako majú doma a dospelí prídu, aby sa porozprávali alebo zúčastnili aktivity podľa aktuálneho programu. Komu to nestačí, môže sa zapojiť do chodu centra a do organizovania zaujímavých podujatí. V každom MC takýchto dobrovoľníkov radi privítajú. MC má uvedené, kedy má otvorené, obvykle dopoludnia tri hodiny a popoludní tiež cca. 3 hodiny. Informujte sa na internete (www.materskecentra.sk). Materské centrá vznikli a vznikajú v rôznych mestách a obciach na Slovensku. Zastrešuje ich Únia materských centier (ÚMC), ktorá sídli v Bratislave.
 
 
 
Zoznam Materských centrier v SR:
 
     
 
Bratislavský kraj

Zoznam MC:
MC Fifidlo Stupava
MKIC
900 31 Stupava

MC Klbko Bratislava
Lackova 4, Bratislava
www stránka

MC Kukulienka Rusovce
MŠ Vývojová ulica, Rusovce
www stránka

MC Kvietok Rohožník
Kuchynská 290/ 3
906 38 Rohožník

MC Macko Bratislava
KC Fontána, Ožvoldíkova 12
www stránka

MC Mama - Centrum
Lesná 1, 811 04 Bratislava
Horáren Horský park

MC MamaTataJa Pezinok
Farská 5, 902 01 Pezinok
www stránka

MC Muška Lozorno
MŠ Orechová ul.
900 55 Lozorno

MC Obláčik
ZŠ Malokarpatské námestie, Bratislava
www stránka

MC Pinocchio Malinovo
na prízemí budovy Kultúrneho domu
www stránka

MC Prešporkovo Bratislava
Grosslingova 48, Bratislava
www stránka

MC Ráčik Bratislava
Pekná cesta 9, Bratislava Raca - Krasnany
www stránka

RC Rodinné centrum Sv.Jur
Farský úrad Horné predmestie
Svätý Jur

MC Senecké Slniečko Senec
Kollátova 21, Senec
www stránka

MC Vánok Malacky
Martina Rázusa 30, Malacky
www stránka


Trnavský kraj

Zoznam MC:
MC Baba klub Šamorín
MŠ Polovnícka 5
Šamorín

MC Bambuľkovo Galanta
ZŠ Kodálya, Švermova ul., Galanta
www stránka

MC Stonožkine Slniečka
CVC, Sadová 646/8, Senica
www stránka

TMC Trnava
Okružná 20, Trnava
www stránka
 

Banskobystrický kraj

Zoznam MC:
MC Gašparko Nová Baňa
Nábrežná 2 (v materskej škole)
968 01 Nová Baňa

MC Hviezdička Banská Bystrica
Ul. 9. mája 74, 974 01 Banská Bystrica
www stránka

MC Kubko Detva
CVČ, Obrancov mieru 7, Detva
www stránka

MC Mamina Banská Bystrica
ZŠ Pieninská 27, 974 11 B. Bystrica
www stránka

MC Mostík Banská Bystrica
ZŠ Moskovská 2, BB - Fončorda
www stránka

MC Mravček Hriňová
Ulica J. Kráľa 1612 Hriňová
v priestoroch MŠ v Jarabovej

MC Mravenisko Žiar nad Hronom
Dr. Jánskeho 9
KIC Nadácie Škola dokorán

MC Rodinka Zvolen
Novozámocká 73, Zvolen
www stránka

MC Slniečko Brezno
Martina Benku 1, Brezno-Mazorník
Telefón: 048/612 3889-90

MC Štvorlístok Revúca
Vladimíra Clementisa 1130/12
050 01 Revúca


Košický kraj

Zoznam MC:
MC Dietka Spišská Nová Ves
Fándlyho 13, Spišská Nová Ves
www stránka

MC Haliganda Košice
Nám. sv. košických mučeníkov, Košice
www stránky

MC Radosť Košice
Obchodné centrum Mila, Americká trieda 13
040 13 Košice

MC Stonožka Košice
ul. Milosrdenstva 4, 040 01 Košice
www stránka

Trenčiansky kraj

Zoznam MC:
MC Bocianik Partizánske
Gen. Svobodu 906/53, Partizánske
www stránka

MC Dubáčik Ilava
ZŠ Hviezdoslavova
Ilava

MC Dubnické slniečko
MŠ Centrum I 29/70
Dubnica nad Váhom

MC Lienka Handlová
MŠ Morovnianska cesta
Handlová

MC Mimčo Ladce
Hviezdoslavova 2
018 63 Ladce

MC Nováčik Nováky
Chemikov 18/32
972 71 Nováky

MC Pampúšik Myjava
Kultúrny dom, Staromyjavská 686/17
907 01 Myjava

MC Slniečko Prievidza
MŠ na ulici Športovej (Žabník)
Prievidza

MC Srdiecko Trenčín
Hviezdoslavova 6, Trenčín
www stránka

MC Stromček Košecké Podhradie
Košecké Podhradie c. 20
e-mail

MC Včielka Pov. Bystrica
ZŠ Rozkvet 2047, Považská Bystrica
www stránka


Žilinský kraj

Zoznam MC:
MC Dupajda
Dom služieb, Hviezdoslavova 308

Nižná na Orave

Martinské rodinné centrum
MŠ, Družstevná 5, Sídl. Sever 21

www stránka

MC Nezábudka Žilina
Akadémia vzdelávania, Jarná 13
www stránka


MC Píšťaľka Dolný Kubín
MsKS, 1.poschodie
www stránka

MC Šťastná rodina Bytča
Základná škola, Ulica mieru
Bytca

MC Vševedko Ružomberok
Podhora 37, Ružomberok
www stránka

MC Zornička Lipt. Mikuláš
Štefánikova 8
Liptovský Mikuláš

 

Trenčiansky kraj

Zoznam MC:
MC Bocianik Partizánske
Gen. Svobodu 906/53
www stránka

MC Dubáčik Ilava
ZŠ Hviezdoslavova

Ilava

MC Dubnické slniečko
MŠ Centrum I 29/70

Dubnica nad Váhom

MC Lienka Handlová
MŠ Morovnianska cesta

Handlová

MC Mimčo Ladce
Hviezdoslavova 2

018 63 Ladce

MC Nováčik Nováky
Chemikov 18/32

972 71 Nováky

MC Pampúšik Myjava
Kultúrny dom, Staromyjavská 686/17

907 01 Myjava

MC Slniečko Prievidza
MŠ na ulici Športovej (Žabník)

Prievidza

MC Srdiečko Trenčín
Hviezdoslavova 6, Trenčín

www stránka

MC Stromček
Košecké Podhradie

Košecké Podhradie č. 20

MC Včielka Pov. Bystrica
ZŠ Rozkvet 2047, Považská Bystrica

www stránka

Prešovský kraj

Zoznam MC:
MC Anjelik Snina
Ul. 1.maja 882/17,budova SCK

069 01 Snina

MC Bambino Poprad
Šrobárova 20, Poprad
www stránka

RC Človiečikovo Sabinov
CVC, Komenského 41
083 01 Sabinov

MC Danka a Janka Lipany
MŠ Centrum, Nám. sv. Martina 46, Lipany
www stránka

RC Emerka Prešov
ZŠ Zimná v Prešove na Sekcove
www stránka

MC Maják Stará Ľubovňa
Farbiarska 16
Stará Lubovna

ZZŽ Mymamy Prešov
MŠ Mirka Nešpora 22, Prešov
www stránka

MC Naše Slniečka Humenné
CVC Dúha, Nám. Slobody 48, Humenné
www stránka

MC Slimáčik Kežmarok
MŠ Možiarska
Kežmarok

MC Slniečko Vranov nad Topľou
CVČ, M.R.Štefánika 870
www stránka

MC Tereza Levoča
Centrum prvého kontaktu
Námestie Majstra Pavla 4 Levoča
 
 
 
  IMUNITA
Čo je imnunitný systém
a ako funguje?
 
 
  VHODNÉ MENO
Neviete si vybrať to pravé
meno pre vašu ratolesť?
 
  TEHOTENSKÁ PORADŇA
Aké vyšetrenia vás čakajú po
po potvrdení gravidity?
 
 
  PÔRODNICE
Zoznam pôrodníc
 
 
  MATRIČNÉ ÚRADY
Zoznam Matričných úradov
 
 
  MATERSKÉ CENTRÁ
Zoznam Materských centier
 
 
  CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU
Zoznam centier voľného času
 
 
  MATERSKÉ ŠKOLY
Ako správne vybrať MŠ?
 
 
  PREDPOVEĎ POČASIA
 
www.inpocasie.sk
 
 

Copyright (c) 2006 - 2008 Artison, s. r. o., vydavateľ publikácie Rodičia a ja alebo citovaní autori.
rodiciaaja@rodiciaaja.sk, www.rodiciaaja.sk

Upozornenie: Informácie, ktoré získate na týchto stránkach, vrátane elektronickej pošty, nenahrádzajú v žiadnom prípade odbornú konzultáciu, diagnostiku, či ošetrenie u odborného lekára alebo iného špecialistu. Prevádzkovaieľ stránky preto nenesie žiadnu zodpovednosť za to, následkom čoho by mohlo prísť k poškodeniu zdravia vášho dieťaťa.
 
Žiadnu časť tejto www sránky nemožno kopírovať, publikovať a rozširovať iným spôsobom bez písomného povolenia vydavateľa.

Optimalizované pre Internet Explorer 6.0 a vyššie, Mozilla 5.0 a vyššie v rozlíšení 1024x768