Ĺ tvrtok | 19.07.18 | Meniny má: Dušana  
 
       
      Vaše názory, postrehy a pripomienky:
   
Stránka venovaná rodičom
s malými deťmi
   
   
     
 
           
     
  DOJČENIE
Informácie o dojčení
Bližšie informácie tu
 
 
  VÝVIN REČI
Máte pochybnosti o vývine reči
vášho dieťaťa?
Bližšie informácie tu
 
 
  ANKETA
Používate umelé mlieka?
Áno
Často
Nepravidelne
Nie

 

  PODPORA RODINÁM
Príspevky, podpora, pomoc,
rodinné dávky...
Bližšie informácie tu
 
 
  POMOC DEŤOM
Pômôžte iným deťom a
odovzdajte svoje prebytočné
materské mlieko.
Bližšie informácie tu
 
 
  POMOC RODINÁM
Adresár katolíckej charity
na pomoc rodinám v núdzi.
Na stiahnutie tu
 
 
  KRÍZOVÉ LINKY
Užitočné kontakty v prípade
potreby
Bližšie informácie tu
 
 
DETSKÉ PASY
Dieťa do pät rokov musí byť zapísané v  pase rodiča, s ktorým cestuje. Ak cestuje s niekým iným, musí mať vlastný pas. Pas má platnosť dva roky. Dieťa od 5 rokov do 13 rokov musí mať vlastný pas. Pas má platnosť 5 rokov. Deti nad 13 rokov dostanú vlastný pas, ktorý má 10 ročnú platnosť ako dospelí.
Ak rodičia chcú, ich dieťa môže mať svoj vlastný pas hneď po narodení.
Untitled Document
 
Zoznam Mestských úradov - rodná matrika
 
 


Bratislava

Matričný úrad Staré mesto
Heydukova 25
www stránka

Matričný úrad Ružinov
Mierová 21
www stránka

Matričný úrad Nové Mesto
Junácka 1
www stránka

Matričný úrad Petržalka
Kutlíkova 17
www stránka

Banská Bystrica
Matričný úrad Banská Bystrica
ul. ČSA 26
www stránka

Piešťany
Matričný úrad Piešťany
Nám. SNP č. 3
www stránka

Prešov
Matričný úrad Prešov
Hlavná 73
www stránka


Komárno
Matričný úrad Komárno
Nám. Generála Klapku č.7
www stránka

Nové Zámky
Matričný úrad Nové Zámky
Hlavné nám. 10,
www stránka

Trnava
Matričný úrad Trnava
Trhová 3
www stránka

Trenčín
Matričný úrad Trenčín
Mierové nám. 2
www stránka

Topoľčany
Matričný úrad Topoľčany
M.R.Štefánika 1
www stránka

Šaľa
Matričný úrad Šaľa
Nám sv. Trojice 7
www stránka

Zlaté Moravce
Matričný úrad Zlaté Moravce
Ul. 1. mája 2
www stránka

Čadca
Matričný úrad Čadca
Námestie slobody 30
www stránka

Ružomberok
Matričný úrad Ružomberok
Nám. A. Hlinku 1
www stránka

Banská Štiavnica
Matričný úrad Banská Štiavnica
Námestie sv.Trojice (Žemberovský dom)
www stránka

Brezno
Matričný úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
www stránka

Rimavská Sobota
Matričný úrad Rimavská Sobota
Svätoplukova 9
www stránka

Stará Ľubovňa
Matričný úrad Stará Ľubovňa
Obchodná 1
www stránka

Michalovce
Matričný úrad Michalovce
Námestie osloboditeľov 30
www stránka

Spišská Nová Ves
Matričný úrad Spišská Nová Ves
Štefánikovo nám. 1
www stránka

Rožňava
Matričný úrad Rožňava
Šafárikova 29
www stránka

Kežmarok
Matričný úrad Kežmarok
Hlavné námestie 1
www stránka

Humenné
Matričný úrad Humenné
Kukorelliho 34
www stránka

Snina
Matričný úrad Snina
Strojárska 2060/95
www stránka


Košice

Matričný úrad Košice Západ
Trieda SNP 39
www stránka

Matričný úrad Košice Juh
Smetanová 4
www stránka

Matričný úrad Šaca
Železiarenská 9
www stránka

Martin
Matričný úrad Martin
Nám. S.H. Vajanského 1

www stránka

Nitra
Matričný úrad Nitra
Štefánikova trieda 60
www stránka

Zvolen
Matričný úrad Zvolen
Nám. Slobody 22
www stránka

Žilina
Matričný úrad Žilina
Nám. Obetí komunizmu č.1
www stránka

Galanta
Matričný úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
www stránka

Skalica
Matričný úrad Skalica
Námestie Slobody 10
www stránka

Dunajská Streda
Matričný úrad Dunajská Streda
Hlavná 50/16
www stránka

Šahy
Matričný úrad Šahy
Hlavné námestie č.1
www stránka

Levice
Matričný úrad Levice
Nám. hrdinov č. 1
www stránka

Dolný Kubín
Matričný úrad Dolný Kubín
nová budova MsÚ
www stránka

Trstená
Matričný úrad Trstená
Bernolákova č. 96/8
www stránka

Liptovský Mikuláš
Matričný úrad Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989
www stránka

Krupina
Matričný úrad Krupina
www stránka

Revúca
Matričný úrad Revúca
Námestie slobody 13/17
www stránka

Žiar nad Hronom
Matričný úrad Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 46
www stránka

Gelnica
Matričný úrad Gelnica
Banícke námestie 4
www stránka

Trebišov
Matričný úrad Trebišov
M. R. Štefánika 204/862
www stránka

Krompachy
Matričný úrad Krompachy
Nám. Slobody 1
www stránka

Kráľovský Chlmec
Matričný úrad Kráľovský Chlmec
L. Kossutha 99
www stránka

Poprad
Matričný úrad Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
www stránka

Levoča
Matričný úrad Levoča
Nám. Majstra Pavla 4
www stránka

Bardejov
Matričný úrad Bardejov
Radničné námestie č. 16
www stránka

Vranov nad Topľou
Matričný úrad Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87
www stránka

Svidník
Matričný úrad Svidník
Sov. hrdinov 200

www stránka

 
   
     
  IMUNITA
Čo je imnunitný systém
a ako funguje?
 
 
  VHODNÉ MENO
Neviete si vybrať to pravé
meno pre vašu ratolesť?
 
  TEHOTENSKÁ PORADŇA
Aké vyšetrenia vás čakajú po
po potvrdení gravidity?
 
 
  PÔRODNICE
Zoznam pôrodníc
 
 
  MATRIČNÉ ÚRADY
Zoznam Matričných úradov
 
 
  MATERSKÉ CENTRÁ
Zoznam Materských centier
 
 
  CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU
Zoznam centier voľného času
 
 
  MATERSKÉ ŠKOLY
Ako správne vybrať MŠ?
 
 
  PREDPOVEĎ POČASIA
 
www.inpocasie.sk
 
 

Copyright (c) 2006 - 2008 Artison, s. r. o., vydavateľ publikácie Rodičia a ja alebo citovaní autori.
rodiciaaja@rodiciaaja.sk, www.rodiciaaja.sk

Upozornenie: Informácie, ktoré získate na týchto stránkach, vrátane elektronickej pošty, nenahrádzajú v žiadnom prípade odbornú konzultáciu, diagnostiku, či ošetrenie u odborného lekára alebo iného špecialistu. Prevádzkovaieľ stránky preto nenesie žiadnu zodpovednosť za to, následkom čoho by mohlo prísť k poškodeniu zdravia vášho dieťaťa.
 
Žiadnu časť tejto www sránky nemožno kopírovať, publikovať a rozširovať iným spôsobom bez písomného povolenia vydavateľa.

Optimalizované pre Internet Explorer 6.0 a vyššie, Mozilla 5.0 a vyššie v rozlíšení 1024x768