Ĺ tvrtok | 19.07.18 | Meniny má: Dušana  
 
       
      Vaše názory, postrehy a pripomienky:
   
Stránka venovaná rodičom
s malými deťmi
   
   
     
 
           
     
  DOJČENIE
Informácie o dojčení
Bližšie informácie tu
 
 
  VÝVIN REČI
Máte pochybnosti o vývine reči
vášho dieťaťa?
Bližšie informácie tu
 
 
  ANKETA
Používate umelé mlieka?
Áno
Často
Nepravidelne
Nie

 

  PODPORA RODINÁM
Príspevky, podpora, pomoc,
rodinné dávky...
Bližšie informácie tu
 
 
  POMOC DEŤOM
Pômôžte iným deťom a
odovzdajte svoje prebytočné
materské mlieko.
Bližšie informácie tu
 
 
  POMOC RODINÁM
Adresár katolíckej charity
na pomoc rodinám v núdzi.
Na stiahnutie tu
 
 
  KRÍZOVÉ LINKY
Užitočné kontakty v prípade
potreby
Bližšie informácie tu
 
 
DETSKÉ PASY
Dieťa do pät rokov musí byť zapísané v  pase rodiča, s ktorým cestuje. Ak cestuje s niekým iným, musí mať vlastný pas. Pas má platnosť dva roky. Dieťa od 5 rokov do 13 rokov musí mať vlastný pas. Pas má platnosť 5 rokov. Deti nad 13 rokov dostanú vlastný pas, ktorý má 10 ročnú platnosť ako dospelí.
Ak rodičia chcú, ich dieťa môže mať svoj vlastný pas hneď po narodení.
Untitled Document
 

Zásady výživy  

 
 


Dieťatko potrebuje pre svoj štastný a zdravý vývoj nielen lásku, citové zázemie, každodennú starostlivosť, oblečenie, kočík a všetko ostatné, ale predovšetkým dobrú a pre každý vek primeranú správnu výživu.

Zdravie našich najmenších v súčasnosti ohrozujú mnohé faktory, ktoré rodičia nemôžu ovplyvniť. Avšak v silách každej mamičky, otecka, aj širšieho príbuzenstva je dodržiavať správne postupy a zásady výživy u našich detí.
 

 
 

Po narodení sa musí dieťatko adaptovať na život mimo matkinho tela. To kladie obrovské nároky na jeho celý organizmus. Zároveň si musíme uvedomiť, že po pôrode dochádza k vyzrievaniu viacerých orgánov a funkcií, napr. zažívacieho traktu a látkovej premeny, obličiek, centrálneho nervového systému, imunitného systému. V prvom roku života narastie dieťa najviac, ako neskôr za celý život. Dieťatko sa rozvíja po stránke psychickej, pohybovej i sociálnej. Preto treba klást dôraz na správnu výživu, z ktorej dieťa čerpá nielen energiu, ale i stavebné látky potrebné pre jeho rast a vývoj.
 
 
 

Mnohí rodičia, ale ani zdravotníci si neuvedomujú, že práve v prvom roku života si dieťa vytvára základné stravovacie návyky. Tie sú podmienené tiež kultúrne i národne a sprevádzajú ho potom celým životom. Následky nesprávnej výživy sa môžu prejaviť niekedy ihneď, alebo neskôr v detstve, ba až v dospelosti. Materské mlieko je svojím zložením a vlastnosťami jedinečné pre výživu novorodencov a dojčiat do ukončeného 6. mesiaca života, potom s ostatnou stravou až do 1. - 2. roku života. Preto hovoríme o ňom ako o prirodzenej výžive. Je najoptimálnejšou potravou pre dojčatá. Všetky majoritné živiny materského mlieka majú niekoľkonásobné funkcie.
 
 
 


Optimálny spôsob výživy dojčiat je výhradne dojčit celých 6 mesiacov (u detí s rizikom alergie 7 mesiacov). Počas prvých 6. mesiacov života stačí dieťaťu iba materské mlieko, podľa individuálnych potrieb dieťaťa, doplnené iba prevarenou vodou či nesladeným čajom.
 

 
 


Až po 6. mesiaci u plne dojčeného dieťaťa zavádzame do stravy 1. a 2. príkrm a postupne ostatnú stravu podľa veku dieťaťa. Nie je dôvod ukonciť dojčenie. Mamička môže dojciť do 1. roku.

SZO (Svetová zdravotnícka organizácia) a UNICEF (Detský fond OSN) odporúčajú ďalej pokračovať v dojčení v 2. roku vtedy, ak to vyhovuje matke alebo dieťaťu. Názory na dojčenie po 2. roku života sa rôznia.
 

 
 


Dojčenie celých 6 mesiacov nie je povera. Laktácia (tvorba mlieka) je prirodzenou, fyziologickou funkciou zdravej ženy. Dojčenie je forma matkinho sociálneho správania sa. Vzniká a formuje sa na báze učenia, akceptovania vzorov a v okolí zaužívaných schém správania sa. Žial, u nás sa skôr uplatnia rady, ktoré význam dojčenia znevažujú a uprednostnujú umelú výživu umelými mliekami (formulami). Preto treba neustále opakovať nesmierny prínos a pozitívny vplyv prirodzenej výživy na zdravý vývoj detí. Umelá výživa nie je nositeľom prakticky žiadnych hodnôt, ktoré dojčenie a materské mlieko dieťaťu poskytuje.
 

 
   
  IMUNITA
Čo je imnunitný systém
a ako funguje?
 
 
  VHODNÉ MENO
Neviete si vybrať to pravé
meno pre vašu ratolesť?
 
  TEHOTENSKÁ PORADŇA
Aké vyšetrenia vás čakajú po
po potvrdení gravidity?
 
 
  PÔRODNICE
Zoznam pôrodníc
 
 
  MATRIČNÉ ÚRADY
Zoznam Matričných úradov
 
 
  MATERSKÉ CENTRÁ
Zoznam Materských centier
 
 
  CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU
Zoznam centier voľného času
 
 
  MATERSKÉ ŠKOLY
Ako správne vybrať MŠ?
 
 
  PREDPOVEĎ POČASIA
 
www.inpocasie.sk
 
 

Copyright (c) 2006 - 2008 Artison, s. r. o., vydavateľ publikácie Rodičia a ja alebo citovaní autori.
rodiciaaja@rodiciaaja.sk, www.rodiciaaja.sk

Upozornenie: Informácie, ktoré získate na týchto stránkach, vrátane elektronickej pošty, nenahrádzajú v žiadnom prípade odbornú konzultáciu, diagnostiku, či ošetrenie u odborného lekára alebo iného špecialistu. Prevádzkovaieľ stránky preto nenesie žiadnu zodpovednosť za to, následkom čoho by mohlo prísť k poškodeniu zdravia vášho dieťaťa.
 
Žiadnu časť tejto www sránky nemožno kopírovať, publikovať a rozširovať iným spôsobom bez písomného povolenia vydavateľa.

Optimalizované pre Internet Explorer 6.0 a vyššie, Mozilla 5.0 a vyššie v rozlíšení 1024x768