Ĺ tvrtok | 19.07.18 | Meniny má: Dušana  
 
       
      Vaše názory, postrehy a pripomienky:
   
Stránka venovaná rodičom
s malými deťmi
   
   
     
 
           
     
  DOJČENIE
Informácie o dojčení
Bližšie informácie tu
 
 
  VÝVIN REČI
Máte pochybnosti o vývine reči
vášho dieťaťa?
Bližšie informácie tu
 
 
  ANKETA
Používate umelé mlieka?
Áno
Často
Nepravidelne
Nie

 

  PODPORA RODINÁM
Príspevky, podpora, pomoc,
rodinné dávky...
Bližšie informácie tu
 
 
  POMOC DEŤOM
Pômôžte iným deťom a
odovzdajte svoje prebytočné
materské mlieko.
Bližšie informácie tu
 
 
  POMOC RODINÁM
Adresár katolíckej charity
na pomoc rodinám v núdzi.
Na stiahnutie tu
 
 
  KRÍZOVÉ LINKY
Užitočné kontakty v prípade
potreby
Bližšie informácie tu
 
 
DETSKÉ PASY
Dieťa do pät rokov musí byť zapísané v  pase rodiča, s ktorým cestuje. Ak cestuje s niekým iným, musí mať vlastný pas. Pas má platnosť dva roky. Dieťa od 5 rokov do 13 rokov musí mať vlastný pas. Pas má platnosť 5 rokov. Deti nad 13 rokov dostanú vlastný pas, ktorý má 10 ročnú platnosť ako dospelí.
Ak rodičia chcú, ich dieťa môže mať svoj vlastný pas hneď po narodení.
Untitled Document
 

Materské mlieko  

 
     
 

1. Vlastnosť nutričná :

Materské mlieko svojou biologickou skladbou bielkovín, cukrov, tukov, minerálov, stopových prvkov, vitamínov a vody najlepšie kryje rastovú, teda stavebnú a energetickú potrebu dieťaťa. Je to tekutina dynamická, ktorej zloženie sa mení podľa cirkadiálneho rytmu (v priebehu dňa). Je pre dieťatko najľahšie stráviteľná, druhovo špecfická, najmenej zaťažuje tráviaci a imunitný systém dieťaťa.

Materské mlieko obsahuje síce menej bielkovín, ako napr. mlieko kravské, ale dieťa ich dokáže oveľa lepšie spracovať a stráviť. V kontakte so žalúdočnou kyselinou dieťatka vytvára materské mlieko jemné zhluky bielkovín, zatiaľ čo bielkovina kravského mlieka (kazeín) sa premení na veľké, zle stráviteľné tvarohovité hrudky. Približne polovica energetickej hodnoty materského mlieka je obsiahnutá v tukoch. Mastné kyseliny nie sú len zdrojom energie, ale aj dôležitou stavebnou látkou (najmä pre tvorbu nervového tkaniva a očnej sietnice). Mliečny cukor (laktóza) okrem toho, že dodáva dieťatku takmer polovicu potrebnej energie, podporuje rast a rozmnožovanie baktérií Lactobacillus.
 

 
 

2. Vlastnosť fyziologická :

Medzi fyziologické vlastnosti patrí zmena zloženia materského mlieka podľa meniacich sa potrieb dieťaťa, prispôsobiac sa jeho veku od kolostra (prvé 4 až 5 dní), cez prechodné (od 5. do 14. dňa), ku zrelému mlieku (po 14. dni). Zmeny zloženia materského mlieka zodpovedajú potrebám popôrodného vývoja procesov trávenia a ostatných funkcií zažívacieho systému. Zohladnujú enzymatické zrenie, vývoj motility a bakteriálne osídľovanie zažívacieho systému. Materské mlieko teda primerane zaťaží organizmus. Dalšími fyziologickými vlastnosťami sú primeraná teplota a sterilita. Materské mlieko je vždy čerstvé a vždy ľahko dostupné. Dojčenie je vždy bezpečné, nedôjde k otrave (výmena umelého mlieka za inú bielu tekutinu napr. pleťové mlieko).
 

 
 

3. Vlastnosť imunologická :

O imunologických vlastnostiach materského mlieka máme veľmi veľa poznatkov. Preto nazývame materské mlieko a hlavne kolostrum aj imunologickou bombou.
 

 
 

4. Vlastnosť psychologická :

Základom spokojného života celej rodiny a neskoršej citovej stability dieťaťa je vzájomný intímny vzťah medzi matkou a dieťaťom vznikajúci počas dojčenia. Dieťatko získava pocit bezpečia a lásky a vytvára sa tak puto na celý život. Dieťa je zmyslovo (senzoricky) naplnené. Cíti matkin pach, reaguje na tlkot srdca, vníma kontakt cez kožu, počuje jej hlas. Dojčené dieťa nedostáva teda iba „výživu“, ale aj silné podnety pre intelektový a citový rozvoj.
 

 
 

5. Vlastnosť ekonomická a ekologická:

Dojčením šetrí mamička nielen zdravie svojho dieťaťa, ale aj peniaze za umelú výživu, dojčenskú vodu, fľašky, cumle, podbradníky. Preváranie vody a sterilizácia príslušenstva tiež stojí peniaze. Neskôr, nakoľko dojčené deti bývajú menej choré, ich matky chýbajú menej v práci, čo má pozitívny finančný prínos. Materské mlieko je teda zadarmo, šetrí čas aj peniaze. Dojčené deti sú bystrejšie a rýchlejšie sa vyvíjajú, preto je spoločensko – ekonomický dopad dojčenia oveľa väčší. Na niektorých príkladoch chceme zdôrazniť ohrozenie zdravia nedojčených detí chýbaním všetkých spomínaných vlastností.

Viaceré vedecké štúdie a epidemiologický výskum dokázali významne nižšie riziko celého radu akútnych a chronických ochorení u dojčených detí. Výživa materským mliekom znižuje výskyt a intenzitu hnačkových ochorení, má výrazný ochranný efekt pred zápalmi stredného ucha. Dojčenie znižuje riziko vzniku tažkých novorodeneckých infekcií (sepsy a meningitídy), chráni deti pred zápalom pľúc, a to najmä v priebehu prvého roka života.

Materské mlieko znižuje aj riziko vzniku zápalu dýchacích ciest a infekcií močového systému, tiež chráni deti pred rozvojom alegických ochorení (ekzém, potravinová alergia, astma). Uvažuje sa tiež o ochrannom efekte dojčenia aj pri iných črevných zápalových ochoreniach – Crohnovej chorobe a Ulceróznej kolitíde. Dojčenie chráni dieťa aj pred onkologickými ochoreniami. Malígne ochorenia sa vyskytujú 1,9 x castejšie u detí na umelej výžive, a to hlavne Hodgkinovský a non-Hodgkinovský lymfóm.
 

 
 
Dojčené dievčatká majú o 20 - 35 % nižšie riziko ochorieť na karcinóm prsníka v dospelosti ako nedojčené. V odbornej literatúre nachádzame správy aj o ochrannom efekte materského mlieka pred leukémiou v detskom veku. Zubní lekári upozorňujú na výrazný rozdiel výskytu zubného kazu - dojčené deti majú menej kazov ako deti na umelom mlieku. Maloklúzia (porucha čelustných oblúkov a zuboradia) u detí na fľaške je vyššia ako u dojčených detí. Pitie z prsníka posilňuje tiež žuvacie a hrtanové svaly. U diabetes mellitus I. typu (cukrovka vyžadujúca podávanie inzulínu) potvrdzuje veľký počet prác súvislosť medzi umelou výživou v prvých šiestich mesiacoch života a rizikom rozvoja tohto autoimúnneho ochorenia. Predčasný kontakt s bielkovinou kravského mlieka môže u geneticky predisponovaných detí vyvolat tvorbu špecifických protilátok, ktoré neskôr napádajú bunky podžalúdkovej žľazy produkujúce inzulín. Taktiež skoré zavádzanie tuhých príkrmov, ako aj sóje do stravy pred 3. mesiacom života, je pravdepodobne rizikovým faktorom pre rozvoj cukrovky.
 
 
 

Z uvedeného vyplýva, že najmä u detí s rizikovou anamnézou (diabetes u príbuzných) má výlučné dojčenie po dobu šiestich mesiacov väcší význam ako u ostatnej detskej populácie. Nedojčené deti sú viac ohrozené anémiou z nedostatku železa. Je síce pravda, že materské mlieko má menej železa ako mlieko kravské, ale z materského mlieka sa rezorbuje železo lepšie. V materskom mlieku je relatívne vyššia hladina cholesterolu, ktorý kravské mlieko neobsahuje.
 
 
 
Tým je aj v sére dojčených detí fyziologicky vyššia hladina cholesterolu, č ím dochádza k indukcii enzymatických systémov, ktoré regulujú metabolizmus cholesterolu v neskoršom veku. Preto sa moderné civilizačné choroby ateroskleróza a hypertenzia v dospelosti vyskytujú častejšie u nedojčených jedincov. Práve Slovensko patrí v Európe ku štátom s najvyššou úmrtnosťou na infarkt srdcového svalu a cievne mozgové príhody. Obezita vzniká už nadváhou v dojčenskom veku. Prekrmovanie je veľkým rizikom práve umelej výživy. U nedojčených detí sa častejšie vyskytuje aj SIDS syndróm - syndróm náhleho úmrtia dojčaťa v spánku.
 
 
 

Materské mlieko a dojčenie vedú k lepšej funkčnej výkonnosti dojčených detí. Dojčené deti sú inteligentnejšie, rýchlejšie sa rozvíjajú nielen pohybovo, ale aj intelektovo. Skôr začínajú rozprávať, chodiť, lepšie sa učia. Pre takýto pozitívny vývoj dieťaťa nachádzajú odborníci viacero vysvetlení. Predpokladajú stimulačný vplyv unikátneho zloženia materského mlieka (mastné kyseliny a aminokyseliny), pozitívny dopad menšieho výskytu infekcií u detí, citovú stabilitu a rozhodne dlhší čas, ktorý matka venuje dojčenému dieťaťu, pretože neodchádza od neho tak často a na tak dlho ako nedojčiaca matka.
 
 
 

Dojčenie má však aj ochranný význam pre matku. Včasné dojčenie ihneď po pôrode zvyšuje hladinu oxytocínu, čo vedie k zníženiu intenzity krvácania po pôrode a rýchlejšiemu stiahnutiu maternice. Dojčiace ženy majú neskorší nástup ovulácie a rýchlejšie dosahujú svoju predpôrodnú hmotnosť. Z dlhodobejšej perspektívy majú dojčiace ženy nižšie riziko karcinómu ovária, karcinómu prsníka v premenopauze a osteoporózy v klimaktériu v dôsledku lepšej popôrodnej remineralizácie kostí. Mamičky, ktoré napriek veľkej snahe a úsiliu nemajú dostatok materského mlieka, musia svoje dieťatko kŕmiť umelou výživou. Poznáme ojedinele aj stavy, kedy či už zo strany matky alebo dieťaťa, nie je dojčenie možné, resp. je zakázané. Tu má svoje nenahraditelné miesto umelá výživa.
 
 
     
  IMUNITA
Čo je imnunitný systém
a ako funguje?
 
 
  VHODNÉ MENO
Neviete si vybrať to pravé
meno pre vašu ratolesť?
 
  TEHOTENSKÁ PORADŇA
Aké vyšetrenia vás čakajú po
po potvrdení gravidity?
 
 
  PÔRODNICE
Zoznam pôrodníc
 
 
  MATRIČNÉ ÚRADY
Zoznam Matričných úradov
 
 
  MATERSKÉ CENTRÁ
Zoznam Materských centier
 
 
  CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU
Zoznam centier voľného času
 
 
  MATERSKÉ ŠKOLY
Ako správne vybrať MŠ?
 
 
  PREDPOVEĎ POČASIA
 
www.inpocasie.sk
 
 

Copyright (c) 2006 - 2008 Artison, s. r. o., vydavateľ publikácie Rodičia a ja alebo citovaní autori.
rodiciaaja@rodiciaaja.sk, www.rodiciaaja.sk

Upozornenie: Informácie, ktoré získate na týchto stránkach, vrátane elektronickej pošty, nenahrádzajú v žiadnom prípade odbornú konzultáciu, diagnostiku, či ošetrenie u odborného lekára alebo iného špecialistu. Prevádzkovaieľ stránky preto nenesie žiadnu zodpovednosť za to, následkom čoho by mohlo prísť k poškodeniu zdravia vášho dieťaťa.
 
Žiadnu časť tejto www sránky nemožno kopírovať, publikovať a rozširovať iným spôsobom bez písomného povolenia vydavateľa.

Optimalizované pre Internet Explorer 6.0 a vyššie, Mozilla 5.0 a vyššie v rozlíšení 1024x768