Ĺ tvrtok | 19.07.18 | Meniny má: Dušana  
 
       
      Vaše názory, postrehy a pripomienky:
   
Stránka venovaná rodičom
s malými deťmi
   
   
     
 
           
     
  DOJČENIE
Informácie o dojčení
Bližšie informácie tu
 
 
  VÝVIN REČI
Máte pochybnosti o vývine reči
vášho dieťaťa?
Bližšie informácie tu
 
 
  ANKETA
Používate umelé mlieka?
Áno
Často
Nepravidelne
Nie

 

  PODPORA RODINÁM
Príspevky, podpora, pomoc,
rodinné dávky...
Bližšie informácie tu
 
 
  POMOC DEŤOM
Pômôžte iným deťom a
odovzdajte svoje prebytočné
materské mlieko.
Bližšie informácie tu
 
 
  POMOC RODINÁM
Adresár katolíckej charity
na pomoc rodinám v núdzi.
Na stiahnutie tu
 
 
  KRÍZOVÉ LINKY
Užitočné kontakty v prípade
potreby
Bližšie informácie tu
 
 
DETSKÉ PASY
Dieťa do pät rokov musí byť zapísané v  pase rodiča, s ktorým cestuje. Ak cestuje s niekým iným, musí mať vlastný pas. Pas má platnosť dva roky. Dieťa od 5 rokov do 13 rokov musí mať vlastný pas. Pas má platnosť 5 rokov. Deti nad 13 rokov dostanú vlastný pas, ktorý má 10 ročnú platnosť ako dospelí.
Ak rodičia chcú, ich dieťa môže mať svoj vlastný pas hneď po narodení.
Untitled Document
 
IMUNITA – základ zdravia - dá sa vôbec ovplyvniť?
 
     
 


Čo je imunitný systém a ako funguje?

Hneď na úvod si povedzme, čo vlastne znamená pojem imunita: lekári ju definujú ako odolnosť organizmu voči rôznym ochoreniam. Imunita je schopnosť organizmu, ktorá tvorí základnú obrannú líniu nielen proti väčšine choroboplodných mikroorganizmov, ale napríklad aj proti nádorovému bujneniu. Akúsi prvú obrannú líniu tvorí prirodzená imunita, ktorá je daná geneticky. Vrodená imunita človeku umožňuje brániť sa proti škodlivinám vonkajšieho prostredia a rôznym choroboplodným zárodkom od narodenia. Základné bariéry s vrodenou obrannou schopnosťou tvoria koža a sliznice. Prirodzenej imunite pomáhajú i niektoré bunky v krvi, ktoré sú schopné zasiahnuť tam, kde telu cudzí mikroorganizmus prenikne uvedenými bariérami.

Druhú obrannú líniu predstavuje získaná imunita, ktorá sa formuje v priebehu života na základe kontaktu s  cudzorodými látkami (napr. baktériami) ktoré nezasiahla prvá (prirodzená) obranná línia.

Fungovanie získanej imunity zaistuje zložitá sústava buniek a rôznych látok. “Výkonnými orgánmi” tohto systému sú špecializované bunky a bielkoviny - protilátky. Po prvom stretnutí s novým mikróbom špecializované bunky (tzv.B-lymfocyty) sprostredkujú tvorbu protilátok a spúšťajú celú radu mechanizmov, ktorých výsledkom je pohltenie a likvidácia telu cudzích buniek. Tento proces sa nazýva fagocytóza a zabezpečujú ju dôležité bunky imunitného systému, tzv. makrofágy. B-lymfocyty majú pamäť a pri daľšom kontakte sú schopné reagovať rýchlejšie. Zložka imunity, ktorá je založená na tvorbe protilátok sa nazýva “humorálna imunita”. Druhú zložku, (“bunkovú imunitu”) zabezpečujú dva typy buniek , tzv. T-lymfocytov: pomáhačské bunky (“helpers”), ktoré rozpoznajú “votrelcov” a zabíjačské NK-bunky (“natural killers”), ktoré ich zlikvidujú. NK-bunky sú významné najmä v obrane proti vírusom a nádorom.

Imunitný systém tvorí súbor buniek a orgánov, ktoré spolupracujú na obrane organizmu proti cudzorodým zárodkom. To sú mikróby – drobné, infekčné organizmy ako baktérie a vírusy, ale i parazity a huby. Úlohou imunity je i kontrola a odstranovanie nádorových buniek. Ak však imunita zlyhá alebo je oslabená, môže vyvolať rôzne ochorenia – časté prechladnutie, chrípku, alergiu, zápal kĺbov (artritídu) ale aj rakovinu. Základom funkcie imunity je zložitá a  dynamická komunikačná sieť. Pri kontakte s cudzou látkou imunitné bunky začnú produkovať chemické látky. Tieto látky umožnujú bunkám regulovať svoj vlastný rast a správanie, zmobilizovať daľšie bunky a nasmerovať ich na problematické, postihnuté miesta. Orgány imunity sú rozmiestnené v celom tele a spolu s nervovým, srdcovým pohybovým a tráviacim systémom zaisťujú harmonickú činnosť organizmu ako celku.

Základom imunitného systému je teda schopnosť organizmu rozlíšiť telu vlastné a telu cudzie bunky a primerane na ne reagovať. Ak funguje imunitný systém normálne, imunitné obranné bunky sa aktivujú len v prípade, že objavia telu cudzie látky. Čokolvek, čo môže spustiť obrannú reakciu imunitných buniek sa nazýva antigén. Antigénom môže byť napr. baktéria, vírus alebo len jeho časť. Keď je funkcia imunitného systému narušená, môže imunitný systém omylom považovať vlastné bunky za nevlastné a napadnúť ich. Tento stav sa označuje ako autoimúnne ochorenie, patria medzi ne napr. niektoré formy artritídy a cukrovky. Inokedy môže byť reakcia organizmu neprimeraná na zdanlivo neškodné látky, ako pele, prach, srsť a podobne. Výsledkom je alergia (precitlivelosť) a látka, ktorá ju spúšťa, sa nazýva alergén.
 

 
 


Čím si oslabujeme imunitný systém?

Každá prekonaná infekcia znižuje prirodzenú odolnosť organizmu. Imunitný systém sa však neformuje len vplyvom infekcií. V dnešnej dobe na nás pôsobí celý rad negatívnych vplyvov, ktoré prispievajú k oslabeniu imunitného systému. Medzi tieto rizikové faktory patria napríklad znečistené životné prostredie toxickými látkami, opakovaný či dlhodobý stres, negatívne emócie, nesprávna výživa a životospráva, nedostatok spánku, užívanie nadmerného množstva omamných látok (alkohol, cigarety, drogy), nadmerné a časté užívanie antibiotík, rôzne druhy žiarenia.

Posledné výskumy v imunológii potvrdili aj úzke prepojenie medzi psychikou a imunitou. Stresové, frustrujúce a konfliktné situácie môžu vyvolať patologické reakcie alebo aj rozličné ochorenia. Negatívny vplyv stresu sa podieľa na vzniku a zhoršovaní krvného tlaku, na zvýšení pravdepodobnosti vzniku infarktu, na vývoji aterosklerózy, ako aj na ochorení končatinových ciev. Stres taktiež vplýva na vznik vredových chorôb, na vyvolanie cukrovky u osôb s dispozíciami, na poruchy zažívania, na vznik nádorov.

Vplyv týchto negatívnych faktorov sa znásobuje a spôsobuje preťaženie a rôzne poruchy funkcie imunitného systému. Výsledkom je zvýšený výskyt opakovaných či chronických infekčných chorôb, onkologických ochorení. Poruchy imunity môžu postihnúť bunkovú aj humorálnu zložku imunitného systému.

Nedostatočná funkcia imunitného systému sa môže prejavovať celkovým pocitom únavy, bolesťami kĺbov, zhoršeným hojením rán, opakovanými bakteriálnymi, vírusovými a plesňovými ochoreniami, zníženým počtom bielych krviniek, zvýšenou vnímavosťou k nádorovým ochoreniam a pod.
 

 
 


Dôležitá je prevencia

V súčasnosti trpí poruchou imunitného systému každý tretí človek, z nich 70% má narušený imunitný systém a trpí na rôzne alergické ochorenia. Preto v dnešnej dobe sa stáva nevyhnutnou prevencia, či už formou otužovania, užívania vitamínov a rôznych doplnkov výživy na podporu imunity.
 

 
 


Príroda napráva, čo civilizácia pokazila

Aby mohli bunky imunitného systému fungovať, musia prejsť do aktivovaného stavu. A práve táto schopnosť je narušená civilizačnými faktormi. Existuje cesta ako tento negatívny vplyv zablokovať? Veľa môžeme ovplyvniť sami, a to zlepšením výživy a životosprávy, aktívnym pohybom, ale to často nestačí. Odborníci hľadajú látky, ktoré by imunitnému systému pomohli a pritom organizmus nijako neohrozili. Zdroje takýchto látok nachádzame v prírode a pretože dokážu pozitívne ovplyvniť (modulovať) imunitu, nazývajú sa imunomodulátory prírodného pôvodu. Významnú skupinu medzi nimi tvoria glukány. Sú to prírodné polysacharidy, z ktorých má výrazný imunostimulačný účinok len beta – 1,3/1,6-D glukán. Jeho výskumom sa vedci v Japonsku zaoberajú už 50 rokov, v Európe a v USA sa od 60. rokov skúma vplyv betaglukánu na jednotlivé zložky imunitného systému. Posilňuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu a môže výrazne zvýšiť kvalitu a úroveň našej imunitnej reakcie.

Na báze glukánov sú založené prakticky všetky voľne dostupné prírodné liečivé extrakty, ktoré majú deklarovaný imunostimulačný účinok. Okrem  húb sa pripravujú z kvasiniek, sladu, echinacei, aloe, juky, ovsa, jačmena a iných prírodných zdrojov. V porovnaní s echinaceou je glukán až 200 násobne účinnejší. Mnohé komerčné prípravky obsahujú rôzne, na podporu imunity nedostatočné množstvo glukánu, bývajú obohatené o rôzne vitamíny, stopové prvky, hlavne zinok a selén. Na posilnenie imunitného systému je potrebná minimálne 100 mg dávka glukánu denne, alebo 2 mg glukánu/kg hmotnosti.

Mechanizmus účinku glukánov spočíva v stimulovaní viacerých buniek imunitného systému. Sú to najmä bunky, ktoré pohlcujú cudzorodé častice, ako sú baktérie, vírusy a plesne. Patria medzi ne makrofágy a neutrofilné biele krvinky, ale aj bunky, ktoré usmrcujú rakovinové bunky, tzv. prirodzené zabíjače NK bunky /Natural Killer cells/.
 

 
 


Terapeutický účinok glukánov je dokázaný pri nasledujúcich stavoch:

 • Stimuláciou makrofágov zvyšujú ich nešpecifickú aktivitu, tým umožňujú organizmu zneškodnovať patogénne mikroorganizmy oveľa účinnejšie a môžu zabrániť vzniku akútneho ochorenia.
 • Makrofágy vylučujú celý rad cytokínov, čo napomáha k  lepšej koordinácii ostatných buniek imunitného systému k zvládnutiu infekcie .
 • Vylučujú faktory, ktoré stimulujú kostnú dreň k zvýšenej produkcii bielych krviniek.
 • Glukány sú zhášačmi voľných kyslíkových radikálov, ktoré poškodzujú tkanivá a uplatňujú sa v patogenéze starnutia a chronicite rozličných ochorení.
 • Majú rádioprotektívny účinok , pri ožiarení vzniká veľké množstvo voľných radikálov, ktoré sú zodpovedné za chorobu z ožiarenia.
 • Znižujú hladinu cholesterolu a spolu so svojou antioxidačnou aktivitou znižujú možnosť vzniku aterosklerózy.
 • Pôsobia protinádorovo a zvyšujú odolnosť voči karcinogénnym látkam, stimuláciou prirodzených zabíjačov.
 • Zvyšujú účinnost podaných vakcín a očkovacích látok.
 • Napomáhajú normalizovať znížené imunitné funkcie vzniknuté starnutím organizmu, alergickými ochoreniami, recidivujúcimi infektami, opakovaným podávaním antibiotík, pri vyčerpaní, strese a zvýšenej fyzickej námahe.
 • Výhodné je ich preventívne podanie pred plánovaným operačným zákrokom, znižujú možnosť vzniku operačných infektov a  urýchľujú hojenie rán.
   
 
 


Ako si v dnešnej náročnej dobe udržať zdravie?

Rýchly spôsob života, výkyvy počasia a i neustály zhon sú skúškou pre naše telo a jeho obranný systém. Práve prechodné jesenné obdobie je časom, kedy ľahšie podlahneme vírusovým ochoreniam. Ak včas nepodporíme vlastné obranné sily organizmu, aj bežný infekt môže spôsobiť chronický kašeľ, zápal priedušiek, angínu, kedy sa nevyhneme antibiotikám a návšteve lekára.
 

 
 

Chcete sa účinne chrániť a nebrať zbytočne lieky?

Trendom sa stáva samoliečenie a preventívna starostlivosť o zdravie. Viaceré voľnopredajné výživové doplnky, ktoré deklarujú imunostimulačný účinok, sú založené na báze betaglukánov. Líšia sa však čistotou, množstvom účinnej látky - beta-(1,3/1,6)-D-glukánu, ktorá má imunomodulačné účinky. Preto sa pri ich kúpe vždy poraďte s lekárnikom.
 

 
 


Posilnite svoj imunitný systém

Súčasný trend vo svete vedie k  zdravému životnému štýlu a zdravému stravovaniu. Čoraz väčší dôraz sa kladie na nové potraviny, ktoré sú schopné ovplyvnovať nielen hladiny škodlivých látok v krvi ale aj posilnovať imunitný systém, aby bol schopný odolávať infekciám a zmierňovať negatívne účinky stresu. Na trhu sa začínajú objavovať bioprodukty s obsahom živých bakteriálnych kultúr ako napríklad Lactobacillus, L. casei a iné, ktoré nielen pozitívne ovplyvňujú zloženie črevnej flóry, ale majú priaznivý vplyv aj na imunitný systém. V tejto oblasti sú veľmi perspektívne beta-1,3/1,6-D- glukány.

Glukány - riešenie z prírody

Prírodné polysacharidy beta-(1,3/1,6)-D-glukány zvyšujú odolnosť organizmu proti rôznym ochoreniam. Ich pravidelným užívaním vo forme výživových doplnkov posilňujeme prirodzenú obranyschopnosť organizmu a môžeme výrazne zlepšiť kvalitu a úroveň našej imunitnej reakcie. Okrem toho má beta-(1,3/1,6)-D glukán aj antioxidačné a rádioprotektívne účinky a zlepšuje regeneračné a reparačné pochody v tkanivách, čo má priaznivý vplyv proti starnutiu.

Beta-1,3/1,6-D-glukán (izolovaný z hlivy sa v literatúre označuje ako „pleuran“) je prírodná látka s imunomodulačnými účinkami, ktorá aktivuje imunitný systém a zvyšuje tak odolnosť organizmu. Práve v prechodnom a zimnom období je účinným pomocníkom na zvýšenie vlastných obranných síl organizmu. Imunoglukány stimulujú biele krvinky zodpovedné za bunkovú imunitu. Bunková imunita je zameraná na ochranu organizmu pred vírusmi ale aj pred inými cudzorodými časticami. Majú preto veľký význam v prevencii a podporujú liečbu rôznych chronických ochorení. Podľa niektorých štúdií sú glukány v prevencii 200 násobne účinnejšie než echinacea.

Pre výrazné a dlhodobé posilnenie imunity je optimálna kombinácia beta-(1,3/1,6)-D-glukánu s Vitamínom C (napr.vo forme askorbátu kalcia, ktorý je šetrnejší k žalúdočnej sliznici než kyselina askorbová) v pomere 1:1, čím sa účinky glukánu znásobujú. Prípravky s glukánom a vitamínom C sú odporúčané hlavne na prevenciu, pri oslabenom imunitnom systéme, pri únave, vyčerpaní a strese, pre ľudí trpiacich častými zápalovými ochoreniami ako sú bronchitídy, vírusové a bakteriálne infekcie, alergie, ako doplnok k rádioterapii a chemoterapii nádorových ochorení, jednoducho všade tam, kde treba podporiť obranyschopnosť organizmu.
 

 
 


Hliva nie je to isté ako glukán

Hliva ustricovitá (Pleurotus ostreatus) - či sušená alebo čerstvá obsahuje mnoho látok, ktoré sú zaujímavé z pohľadu zdravej výživy - vitamíny, minerály, lovastatín, vlákninu a taktiež sacharidy. Čerstvá hliva obsahuje približne 85% vody. Sušená hliva obsahuje celkovo asi 40% sacharidov, z ktorých časť tvorí aj beta-glukán. Avšak beta-glukán je v hlive viazaný v bunkových stenách a na daľšie látky a jeho schopnosť aktivovať imunitnú odpoveď organizmu je obmedzená. Preto aj efekt podpory obranyschopnosti je u hlivy mnohonásobne a neporovnateľne nižší oproti účinku čistého beta-(1,3/1,6-D)-glukánu, ktorý obsahujú imunoglukánové prípravky – doplnky výživy cielene určené pre imunomoduláciu (posilnenie obranyschopnosti organizmu).
 

 
 


Ako dlho sa môžu užívať doplnky výživy?

Pri kúpe doplnkov výživy sa informujte u svojho lekárnika o zložení, účinkoch a dobe užívania prípravku. Niektoré sa nesmú kombinovať a tiež doba užívania môže byť obmedzená. Pokiaľ užívate lieky, informujte aj svojho lekára.
 

 
 
Zdroj: Pleuran, s.r.o.
 
 

Bližšie informácie ohľadne glukánov nájdete na www.pleuran.sk.

 
  IMUNITA
Čo je imnunitný systém
a ako funguje?
 
 
  VHODNÉ MENO
Neviete si vybrať to pravé
meno pre vašu ratolesť?
 
  TEHOTENSKÁ PORADŇA
Aké vyšetrenia vás čakajú po
po potvrdení gravidity?
 
 
  PÔRODNICE
Zoznam pôrodníc
 
 
  MATRIČNÉ ÚRADY
Zoznam Matričných úradov
 
 
  MATERSKÉ CENTRÁ
Zoznam Materských centier
 
 
  CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU
Zoznam centier voľného času
 
 
  MATERSKÉ ŠKOLY
Ako správne vybrať MŠ?
 
 
  PREDPOVEĎ POČASIA
 
www.inpocasie.sk
 
 

Copyright (c) 2006 - 2008 Artison, s. r. o., vydavateľ publikácie Rodičia a ja alebo citovaní autori.
rodiciaaja@rodiciaaja.sk, www.rodiciaaja.sk

Upozornenie: Informácie, ktoré získate na týchto stránkach, vrátane elektronickej pošty, nenahrádzajú v žiadnom prípade odbornú konzultáciu, diagnostiku, či ošetrenie u odborného lekára alebo iného špecialistu. Prevádzkovaieľ stránky preto nenesie žiadnu zodpovednosť za to, následkom čoho by mohlo prísť k poškodeniu zdravia vášho dieťaťa.
 
Žiadnu časť tejto www sránky nemožno kopírovať, publikovať a rozširovať iným spôsobom bez písomného povolenia vydavateľa.

Optimalizované pre Internet Explorer 6.0 a vyššie, Mozilla 5.0 a vyššie v rozlíšení 1024x768